Claus LARSEN-JENSEN : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 13-12-2013 / 30-06-2014 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

  • 13-12-2013 / 30-06-2014 : Socialdemokratiet (Dánsko)

Místopředseda 

  • 22-01-2014 / 30-06-2014 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Poslanci 

  • 13-01-2014 / 21-01-2014 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
  • 13-01-2014 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Íránem

Náhradník 

  • 08-01-2014 / 30-06-2014 : Hospodářský a měnový výbor
  • 08-01-2014 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech