Dita CHARANZOVÁ : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

PE  
Evropský parlament 

Úkoly místopředsedkyně: 

  • bezpečnost (v úzké spolupráci s předsedou EP)
  • kancléřka Ceny evropského občana
  • členka pracovní skupiny pro budovy, dopravu a ekologický Parlament (odpovědnost za bezpečnost)
  • bezpečnost informačních technologií a telekomunikací, členka pracovní skupiny pro inovační strategii v oblasti IKT (odpovědnost za bezpečnost IT)
  • vztahy s francouzskými, belgickými a lucemburskými orgány, pokud jde o sídlo a pracovní místa (spoluodpovědnost)
  • vztahy s vnitrostátními parlamenty (spoluodpovědnost)
  • zastupování předsedy EP v otázkách týkajících se Latinské Ameriky (spolu s místopředsedou Castaldem)

Členka 

BURO  
Předsednictvo Evropského parlamentu 
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými 

Náhradnice 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Delegace pro vztahy s Mercosurem 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Poslední činnosti 

Kontakt