• Péter   NIEDERMÜLLER  

Péter NIEDERMÜLLER : Stanoviska - jako navrhovatel(ka) - 8. volební období 

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na prozatímní opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka  
- LIBE_AD(2015)564968 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016  
- LIBE_AD(2015)564966 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2015 na rozpočtový rok 2015 – reakce na migrační tlaky  
- LIBE_AD(2015)557412 -  
-
LIBE