Aymeric CHAUPRADE : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 23-06-2015 : Nezařazení poslanci
 • 24-06-2015 / 09-11-2015 : Skupina Evropa národů a svobody - Člen
 • 10-11-2015 / 17-04-2018 : Nezařazení poslanci
 • 18-04-2018 / 01-07-2019 : Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ - Místopředseda

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 10-11-2015 : Front national (Francie)
 • 11-11-2015 / 12-01-2016 : Droite Indépendante (Francie)
 • 13-01-2016 / 01-07-2019 : Les Français Libres (Francie)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zahraniční věci
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Podvýbor pro lidská práva
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
 • 07-09-2015 / 01-05-2018 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19-01-2017 / 01-05-2018 : Podvýbor pro lidská práva
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zahraniční věci
 • 02-05-2018 / 01-07-2019 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 23-06-2015 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 14-07-2014 / 23-06-2015 : Delegace v Parlamentním výboru Cariforum-EU
 • 10-09-2014 / 23-06-2015 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile
 • 10-09-2014 / 23-06-2015 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • 12-03-2015 / 23-06-2015 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 25-06-2015 / 28-06-2015 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 29-06-2015 / 09-11-2015 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 27-07-2015 / 09-11-2015 : Delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem
 • 27-07-2015 / 09-11-2015 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • 23-04-2018 / 01-07-2019 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 24-04-2018 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním výboru Cariforum-EU
 • 24-04-2018 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií
 • 24-04-2018 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Mercosurem
 • 24-04-2018 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 24-04-2018 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • 02-05-2018 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 26-09-2018 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)
 • 26-09-2018 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé  
- AFET_AD(2018)628382 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé  
- AFET_AD(2018)628385 -  
-
AFET 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci  
Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o začlenění a zapojení nevidomých a zrakově postižených na evropském trhu práce  
- P8_DCL(2015)0058 - Nevzato v potaz  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Lorenzo FONTANA , Laura AGEA , Marek PLURA , Mylène TROSZCZYNSKI , Marie-Christine ARNAUTU , Gilles LEBRETON , Gerolf ANNEMANS , Dominique BILDE , Elisabetta GARDINI , Aymeric CHAUPRADE , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Steeve BRIOIS , Nicolas BAY  
Datum zahájení : 05-10-2015
Platné do : 05-01-2016
Počet signatářů : 81 - 06-01-2016
Písemné prohlášení o zohlednění genocidy křesťanů ve světě a zavedení Evropského dne proti pronásledování a diskriminaci křesťanů ve světě  
- P8_DCL(2015)0014 - Nevzato v potaz  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Joëlle MÉLIN , Georg MAYER , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Hans JANSEN , Aymeric CHAUPRADE , Nicolas BAY , Mylène TROSZCZYNSKI , Sylvie GODDYN , Gerolf ANNEMANS , Jean-François JALKH , Mireille D'ORNANO , Anna ZÁBORSKÁ , Norbert ERDŐS , Aldo PATRICIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Ignazio CORRAO , Karol KARSKI , Stanisław OŻÓG , Nicola CAPUTO , Zigmantas BALČYTIS , Daciana Octavia SÂRBU , Enrico GASBARRA  
Datum zahájení : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Počet signatářů : 112 - 28-07-2015

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech