Edouard FERRAND : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Nezařazení poslanci
 • 15-06-2015 / 23-06-2015 : Skupina Evropa národů a svobody - Člen
 • 24-06-2015 / 01-02-2018 : Skupina Evropa národů a svobody - Místopředseda

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-02-2018 : Front national (Francie)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 14-07-2014 / 01-02-2018 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko
 • 19-01-2017 / 01-02-2018 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Delegace pro vztahy s Irákem
 • 25-06-2015 / 28-06-2015 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 29-06-2015 / 18-01-2017 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 27-07-2015 / 01-02-2018 : Delegace pro vztahy s Irákem
 • 19-01-2017 / 01-02-2018 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 25-01-2017 / 01-02-2018 : Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k doporučení Radě týkajícímu se navrhovaného mandátu k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními s Austrálií  
- AGRI_AD(2017)608141 -  
-
AGRI 
STANOVISKO k budoucnosti vztahů AKT-EU po roce 2020  
- INTA_AD(2016)583902 -  
-
INTA 
STANOVISKO k nové a inovativní budoucí strategii pro obchod a investice  
- AGRI_AD(2016)580516 -  
-
AGRI 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2017 (A8-0372/2017 - Jens Geier) FR  
 

Vote contre: conséquence de l’impéritie de la Commission sur la crise des migrants.

Návrh opravného rozpočtu č. 6/2017: snížení prostředků na platby a na závazky v souladu s aktualizovanými prognózami výdajů a aktualizací příjmů (vlastních zdrojů a pokut) (A8-0379/2017 - Jens Geier) FR  
 

Vote pour : la restitution des fonds de l’Union européenne aux États membres est une bonne nouvelle pour les comptabilités nationales et nous fait soutenir ce rapport sur le projet rectificatif.

Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2018 (A8-0371/2017 - Inese Vaidere) FR  
 

Vote pour : l’avance proposée aujourd’hui n'est pas spécifiquement liée à une catastrophe particulière. Elle fait usage de la possibilité ouverte par les textes, à hauteur du plafond maximum de 50 millions d’euros, afin de faire face plus rapidement et efficacement aux besoins du ou des États qui seraient touchés au cours de l’année à venir.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci  
Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o druhu Drosophila suzukii  
- P8_DCL(2016)0134 - Nevzato v potaz  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 16 - 13-03-2017
Písemné prohlášení o podpoře evropského odvětví obilovin  
- P8_DCL(2016)0132 - Nevzato v potaz  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN  
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 21 - 13-03-2017
Písemné prohlášení o zavíječi zimostrázovém (Cydalima perspectalis)  
- P8_DCL(2016)0131 - Nevzato v potaz  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 16 - 13-03-2017

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech