Jean-François JALKH : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Poslední činnosti 

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (A9-0011/2019 - Petri Sarvamaa) FR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt