Dan NICA : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Člen 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými 

Náhradník 

Výbor pro zahraniční věci 

Poslední činnosti 

Kontakt