Doru-Claudian FRUNZULICĂ : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 29-06-2016 : Uniunea Națională pentru Progresul României (Rumunsko)
 • 30-06-2016 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Rumunsko)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro rozvoj
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO
 • 15-04-2015 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro rozvoj
 • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním výboru Cariforum-EU
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Zvláštní výbor pro terorismus

Náhradník 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Hospodářský a měnový výbor
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Japonskem
 • 26-11-2014 / 31-03-2015 : Delegace pro vztahy s Íránem
 • 31-03-2015 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Indií
 • 31-03-2015 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 07-07-2015 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19-01-2017 / 28-10-2018 : Hospodářský a měnový výbor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zahraniční věci
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 06-11-2018 / 01-07-2019 : Hospodářský a měnový výbor
 • 22-11-2018 / 01-07-2019 : Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2017  
- ECON_AD(2019)629651 -  
-
ECON 
STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2017  
- ECON_AD(2019)629653 -  
-
ECON 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) na rozpočtový rok 2017  
- ECON_AD(2019)629654 -  
-
ECON 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k provádění nařízení (EU) č. 978/2012 o systému všeobecných celních preferencí  
- DEVE_AD(2019)629507 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz  
- AFET_AD(2018)628605 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé jménem Unie  
- DEVE_AD(2018)623970 -  
-
DEVE 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Závažné interpelace 
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, a zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) EN  
 

I welcome the Commission proposal for a regulation amending Council Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose citizens are exempt from that requirement, as regards the withdrawal of the United Kingdom from the Union. The proposal is part of the legislative measures to adjust Union law to Brexit. It aims to clarify the situation of UK nationals when Union law ceases to apply to them as regards visa policy. The report recommends inserting the United Kingdom as regards British citizens into Annex II to Regulation (EC) No 539/2001 (i.e. in the list of third countries whose nationals are exempt from the visa requirement).

Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) EN  
 

. ‒ The purpose of the report is to adopt guidelines for the employment policies of the Member States. The instructions were first taken together in 2010, underpinning the Europe 2020 strategy. In 2018, they were aligned with the principles of the European Pillar of Social Rights, to drive reforms at national level and to serve as a compass for a renewed process of convergence across Europe. I voted against the report while the validity of the broad economic policy guidelines is not limited to any specific period. The employment guidelines need to be drawn up each year. The Commission considers that the employment guidelines adopted in 2018 should remain stable to ensure a focus on their implementation.

Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) EN  
 

The current evaluation of the social legislation in road transport in the EU has shown shortcomings in the current legal framework and problems regarding enforcement. Furthermore, several discrepancies exist between the Member States in interpretation, application, and implementation of the rules. This creates legal uncertainty and unequal treatment of drivers and operators, which is detrimental to the working, social and competition conditions in the sector. The Commission aims to amend the existing rules unsuccessfully to make the road transport sector fair, efficient and socially accountable, while at the same time to mitigate the excessive regulatory burdens on operators and preventing distortions of competition. Therefore I strongly oppose it since we need fair, equal conditions for all European drivers.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Odpovědi na otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Odpovědi na otázky poslanců adresované ECB a na otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu (SSM) a jednotného mechanismu pro řešení krizí (SRM). Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci  
Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o přistoupení EU k Úmluvě OSN o právech dítěte  
- P8_DCL(2016)0135 - Nevzato v potaz  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 120 - 13-03-2017
Písemné prohlášení o právech starších osob a stárnutí  
- P8_DCL(2016)0109 - Nevzato v potaz  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Elisabetta GARDINI , Ivan JAKOVČIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Raffaele FITTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , José Inácio FARIA , Marijana PETIR , Nicola CAPUTO , Deirdre CLUNE , Eleftherios SYNADINOS , Miroslav POCHE , Piernicola PEDICINI , José BLANCO LÓPEZ , Filiz HYUSMENOVA , Enrico GASBARRA  
Datum zahájení : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatářů : 66 - 25-01-2017
Písemné prohlášení o duševním zdraví žadatelů o azyl  
- P8_DCL(2016)0082 - Nevzato v potaz  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marian HARKIN , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Nessa CHILDERS , Jean LAMBERT , Sirpa PIETIKÄINEN , Lefteris CHRISTOFOROU , Eleonora EVI , Nicola CAPUTO , Heinz K. BECKER , Romana TOMC , Andrey NOVAKOV , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 103 - 13-12-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Prohlášení poslance o účasti na akci pořádané třetími osobami