Laura FERRARA : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Náhradnice 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem 

Poslední činnosti 

Kontakt