Maria NOICHL : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Náhradnice 

Výbor pro rozvoj 
Podvýbor pro lidská práva 
Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou 

Poslední činnosti 

Kontakt