Maria NOICHL : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Náhradnice 

Podvýbor pro lidská práva 
Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou 

Poslední činnosti 

Právní stát na Maltě po nedávných odhaleních v souvislosti s vraždou Daphne Caruanové Galiziové (B9-0240/2019) DE  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt