Dawid Bohdan JACKIEWICZ : 8. volební období 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 15-11-2015 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen

Národní strany 

  • 01-07-2014 / 15-11-2015 : Prawo i Sprawiedliwość (Polsko)

Místopředseda 

  • 16-10-2014 / 15-11-2015 : Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko

Poslanci 

  • 01-07-2014 / 15-11-2015 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
  • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko
  • 14-07-2014 / 15-11-2015 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest

Náhradník 

  • 01-07-2014 / 15-11-2015 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
  • 14-07-2014 / 15-11-2015 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)
  • 15-09-2014 / 15-11-2015 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO ke zprávě nazvané „Na cestě k uzavření nové mezinárodní dohody o klimatu v Paříži“  
- ITRE_AD(2015)557327 -  
-
ITRE 
STANOVISKO o dopadu vývoje evropských trhů s obranným vybavením na bezpečnostní a obrannou schopnost v Evropě  
- IMCO_AD(2015)549296 -  
-
IMCO 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech