Maria ARENA : 9. volební období 

Politické skupiny 

  • 02-07-2019 ... : skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Členka

Národní strany 

  • 02-07-2019 ... : Parti Socialiste (Belgie)

Předsedkyně 

  • 10-07-2019 ... : Podvýbor pro lidská práva

Poslanci 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Podvýbor pro lidská práva
  • 02-07-2019 ... : Výbor pro zahraniční věci
  • 02-07-2019 ... : Delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem
  • 02-07-2019 ... : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
  • 10-07-2019 ... : Konference předsedů výborů

Náhradnice 

  • 02-07-2019 ... : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Kontakt