Diane JAMES : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ - Členka
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Nezařazení poslanci
 • 20-10-2014 / 19-11-2016 : Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ - Členka
 • 20-11-2016 / 12-12-2018 : Nezařazení poslanci
 • 13-12-2018 / 01-07-2019 : Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ - Členka

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 19-11-2016 : United Kingdom Independence Party (Spojené království)
 • 20-11-2016 / 04-02-2019 : Independent (Spojené království)
 • 05-02-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Spojené království)

Poslanci 

 • 16-07-2014 / 12-01-2015 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 08-06-2015 / 10-04-2016 : Hospodářský a měnový výbor
 • 04-07-2016 / 18-01-2017 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Petiční výbor

Náhradnice 

 • 01-07-2014 / 05-11-2014 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 01-07-2014 / 19-11-2016 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 24-06-2015 / 19-11-2016 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 24-06-2015 / 19-11-2016 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 24-06-2015 / 19-11-2016 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie
 • 11-04-2016 / 19-11-2016 : Hospodářský a měnový výbor
 • 26-01-2017 / 12-12-2018 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Zavedení kosmického programu Unie a zřízení Agentury Evropské unie pro kosmický program (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) EN  
 

I voted against. I could not support an increase in a finance budget for EU space policy which will require additional contributions from the UK to the detriment of UK investment in this area.

Zavedení programu Digitální Evropa na období 2021–2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) EN  
 

I voted against. I do not support the budget implications for the UK of the EU’s digital programme.

Společný systém daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb (A8-0428/2018 - Paul Tang) EN  
 

I voted against. I do not support any extension of EU Commission’s role in tax matters.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o elektronickém zdravotnictví  
- P8_DCL(2015)0012 - Nevzato v potaz  
Nicola CAPUTO , Renata BRIANO , József NAGY , Theodor Dumitru STOLOJAN , Merja KYLLÖNEN , Younous OMARJEE , Enrico GASBARRA , Mercedes BRESSO , Diane JAMES , James NICHOLSON , Simona BONAFÈ , Caterina CHINNICI , Elena GENTILE , Daniele VIOTTI , Elisabetta GARDINI , Lorenzo CESA , Michel DANTIN , Bart STAES , Alain CADEC  
Datum zahájení : 25-03-2015
Platné do : 25-06-2015
Počet signatářů : 68 - 07-07-2015

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech