Raymond FINCH : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ - Člen
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Nezařazení poslanci
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ - Člen

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 16-04-2019 : United Kingdom Independence Party (Spojené království)
 • 17-04-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Spojené království)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro rybolov
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky
 • 24-10-2016 / 18-01-2017 : Výbor pro rozvoj
 • 19-01-2017 / 12-11-2017 : Výbor pro rozvoj
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 13-03-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 05-02-2018 / 13-01-2019 : Rozpočtový výbor
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky

Náhradník 

 • 19-01-2017 / 09-05-2017 : Výbor pro rybolov
 • 10-05-2017 / 10-09-2017 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 30-08-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 11-10-2017 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie
 • 07-11-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zahraniční věci
 • 25-01-2018 / 25-02-2018 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 17-12-2018 / 01-07-2019 : Výbor pro rybolov
 • 10-01-2019 / 01-07-2019 : Podvýbor pro lidská práva

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Další parlamentní činnost 

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech