Jane COLLINS : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ - Členka
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Nezařazení poslanci
 • 20-10-2014 / 15-01-2019 : Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ - Členka
 • 16-01-2019 / 16-04-2019 : Skupina Evropa národů a svobody - Členka
 • 17-04-2019 / 01-07-2019 : Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ - Členka

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 15-04-2019 : United Kingdom Independence Party (Spojené království)
 • 16-04-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Spojené království)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 28-08-2016 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Náhradnice 

 • 29-08-2016 / 18-01-2017 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 19-01-2017 / 29-08-2017 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 19-01-2017 / 15-01-2019 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 19-01-2017 / 15-01-2019 : Výbor pro právní záležitosti

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Stanovení kritérií a postupů pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění) (A8-0345/2017 - Cecilia Wikström) EN  
 

. – UKIP MEPs voted against allowing this legislative report to be negotiated among the EU institutions behind closed doors. UKIP believes that legislation should receive full scrutiny from Parliament and that Members should be able to table amendments to the report.

Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi EU a Novým Zélandem (souhlas) (A8-0327/2017 - Charles Tannock) EN  
 

. – UKIP voted against providing consent to this agreement. We do not support the development of EU foreign policy. New Zealand is a Commonwealth member and we look forward to reinvigorating the UK’s relationship with this country post Brexit. We are pleased to note the strong calls coming from New Zealand for increased trade links among Commonwealth nations.

Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi EU a Novým Zélandem (usnesení) (A8-0333/2017 - Charles Tannock) EN  
 

. – UKIP voted against this non-legislative and non-binding resolution. We do not support the development of EU foreign policy. New Zealand is a Commonwealth member and we look forward to reinvigorating the UK’s relationship with this country post Brexit. We are pleased to note the strong calls coming from New Zealand for increased trade links amongst Commonwealth nations.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech