Matt CARTHY : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou 

Náhradník 

Hospodářský a měnový výbor 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými 

Poslední činnosti 

STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2018  
- ECON_AD(2020)643104 -  
-
ECON 
Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2018  
- ECON_AD(2020)643134 -  
-
ECON 
Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 

Kontakt