Deirdre CLUNE : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradnice 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Poslední činnosti 

Kontakt