• Hans   JANSEN  

Hans JANSEN : Příspěvky při rozpravách v plénu - 8. volební období