Paloma LÓPEZ BERMEJO : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Členka

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Izquierda Unida (Španělsko)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Náhradnice 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Hospodářský a měnový výbor
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2)
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Hospodářský a měnový výbor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k tématu: „Jak může SZP zlepšit tvorbu pracovních míst ve venkovských oblastech?“  
- EMPL_AD(2016)577059 -  
-
EMPL 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014, (EU) č. 258/2014, (EU) č. 652/2014 a (EU) 2017/826  
- ECON_AD(2018)628583 -  
-
ECON 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014, (EU) č. 258/2014, (EU) č. 652/2014 a (EU) 2017/826  
- ITRE_AD(2018)627879 -  
-
ITRE 
STANOVISKO o stavu diskuse o budoucnosti Evropy  
- ECON_AD(2018)626685 -  
-
ECON 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Závažné interpelace 
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) ES  
 

Desde el primer momento, nuestra postura ha sido defender los derechos de los trabajadores por encima de los intereses de las empresas y de la feroz y desregulada libre competencia. En un sector totalmente precario como es el del transporte, no podemos permitirnos ni un movimiento en falso que perpetúe la indecencia del dumping social. En el caso concreto de los conductores, esta situación se hubiese visto solventada con la aplicación de la Directiva de trabajadores desplazados también en el sector del transporte. Sin embargo, se insistió en redactar una lex specialis y como resultado, tenemos unas condiciones que van a llevar a más dumping social, a más contrataciones para circunvalar los derechos de los trabajadores y a no pagar un igual salario por igual trabajo. Las excepciones que surgen de esta propuesta normativa son tan amplias que los conductores van a poder seguir circulando por la Unión Europea haciendo cargas y descargas sin importar en qué país se encuentren. Nuestra propuesta desde la Comisión EMPL fue siempre mejor para los conductores y conductoras, y teniendo esa posibilidad sobre la mesa, el Parlamento ha preferido aprobar los compromisos que perjudican al trabajador. Es por ello que hemos votado en contra de esta normativa.

Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) ES  
 

Dentro de este informe, había dos puntos claves que para nosotros era imprescindible mantener en la nueva normativa para que pudiésemos apoyarla. El primero era el mantenimiento de las dos semanas como periodo de referencia para calcular los descansos de los conductores y conductoras. El segundo era la prohibición del descanso largo en la cabina del camión. En los compromisos propuestos ambas condiciones se encontraban recogidas, así como la introducción paulatina del tacógrafo digital, por lo que decidimos votar a favor. Sin embargo, hay que reconocer que la propuesta de la Comisión EMPL era significativamente mejor y que hubiésemos preferido que dicha propuesta se adoptase. Sin embargo, debido a los votos en bloque, no hubo oportunidad siquiera de votarla.

Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) ES  
 

Este es el único informe que desde el principio ha cumplido con las expectativas generales en el paquete sobre movilidad, ya que se enfocó desde el principio como una normativa para regular la práctica del cabotaje. Ya en la Comisión EMPL surgió una propuesta similar en la opinión y es por ello que decidimos apoyar el informe también en la Comisión TRAN cuando se votó. Este ha sido el único informe aprobado en todas las votaciones anteriores y el único que ha contado desde el primer momento con el apoyo de esta delegación. Celebramos, por tanto, que se haya adoptado, y votamos a favor.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Odpovědi na otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Odpovědi na otázky poslanců adresované ECB a na otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu (SSM) a jednotného mechanismu pro řešení krizí (SRM). Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci  
Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o Leonardu Peltierovi  
- P8_DCL(2016)0113 - Nevzato v potaz  
Lynn BOYLAN , Brian HAYES , Michèle RIVASI , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Marina ALBIOL GUZMÁN , Josu JUARISTI ABAUNZ , Neoklis SYLIKIOTIS , Nessa CHILDERS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Takis HADJIGEORGIOU , Matt CARTHY , Liadh NÍ RIADA , Martina ANDERSON  
Datum zahájení : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatářů : 29 - 25-01-2017
Písemné prohlášení o vypracování evropské strategie pro řízení, kontrolu a případné vyhubení sršně asijské (Vespa velutina nigrithorax)  
- P8_DCL(2016)0047 - Nevzato v potaz  
Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Eric ANDRIEU , Patrick LE HYARIC , Marco ZULLO , Josu JUARISTI ABAUNZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Marc TARABELLA , Paloma LÓPEZ BERMEJO , João FERREIRA , Miguel VIEGAS , Clara AGUILERA , Rosa D'AMATO  
Datum zahájení : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatářů : 72 - 28-07-2016
Písemné prohlášení o opětovném projednání dluhů  
- P8_DCL(2016)0043 - Nevzato v potaz  
Miguel VIEGAS , João FERREIRA , Fabio DE MASI , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Nikolaos CHOUNTIS , Isabelle THOMAS , Ernest MARAGALL , Tiziana BEGHIN , Marco ZANNI , Notis MARIAS  
Datum zahájení : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatářů : 75 - 28-07-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech