Marina ALBIOL GUZMÁN : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Členka
 • 15-12-2015 / 01-07-2019 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Členka předsednictva

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Izquierda Unida (Španělsko)

Místopředsedkyně 

 • 07-07-2014 / 15-07-2014 : Výbor pro zahraniční věci
 • 16-10-2014 / 14-02-2017 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Výbor pro zahraniční věci
 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Petiční výbor
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Petiční výbor
 • 15-02-2017 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

Náhradnice 

 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : Podvýbor pro lidská práva
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro rozvoj
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro rozvoj
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO o lidských právech a migraci ve třetích zemích  
- DEVE_AD(2016)576986 -  
-
DEVE 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III)  
- LIBE_AD(2019)625581 -  
-
LIBE 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond  
- DEVE_AD(2018)628531 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018  
- LIBE_AD(2017)606219 -  
-
LIBE 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Méně závažné interpelace 
Méně závažné interpelace k písemnému zodpovězení adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 130a, příloha III jednacího řádu

Závažné interpelace 
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) ES  
 

He votado en contra de este informe porque está muy lejos de lo que el propio informe del grupo de expertos aconsejó: un enfoque global sobre las finanzas sostenibles que hacía referencia a la necesidad de criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. No habrá finanzas sostenibles sin compromiso con la justicia social y sin control democrático de las inversiones. La lucha contra la exclusión y la mejora de la calidad democrática en todos los ámbitos son una exigencia en la batalla del siglo: hacer que nuestro planeta siga siendo sostenible. El informe carece de ambición y de medidas a la altura del desafío que abordamos por eso he votado en contra.

Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2020 – oddíl I – Evropský parlament (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) ES  
 

He votado en contra de este informe porque sigue la lógica de recortes y austeridad característica de las instituciones europeas. En este caso, se propone una reducción del presupuesto del Parlamento Europeo para el año 2020, pero a mi juicio, los recortes no se producen en las partidas que serían necesarias, como, por ejemplo, el salario y los complementos de los diputados. Por contra, se propone precarizar los trabajadores del servicio de traducción e interpretación, o se niegan sueldos dignos para los becarios. Por ello he votado contra.

Mimořádná situace ve Venezuele (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) ES  
 

He votado en contra de esta propuesta de Resolución común ya que respalda la vía golpista, de intervención e injerencia externa en Venezuela.
Desde mi grupo, tal y como planteamos en nuestra Resolución, apostamos por el diálogo, desde el respeto a los poderes democráticamente electos en Venezuela y a la Constitución venezolana, como única vía efectiva para afrontar la difícil situación que vive el pueblo venezolano, situación que es consecuencia de años de injerencia externa de los EE. UU. y sus países aliados, sanciones y guerra económica.
Considero lamentable que este Parlamento vuelva, una vez más, a ponerse del lado de los golpistas, de respaldar con este tipo de resoluciones la estrategia injerencista de los EE. UU. dando la espalda al Derecho internacional, a la soberanía del pueblo venezolano y al diálogo.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o sociální a solidární ekonomice  
- P8_DCL(2016)0124 - Nevzato v potaz  
Lynn BOYLAN , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Liadh NÍ RIADA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Matt CARTHY , Stelios KOULOGLOU , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Martina ANDERSON , Marina ALBIOL GUZMÁN , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Miguel URBÁN CRESPO  
Datum zahájení : 30-11-2016
Platné do : 01-03-2017
Počet signatářů : 35 - 02-03-2017
Písemné prohlášení o Leonardu Peltierovi  
- P8_DCL(2016)0113 - Nevzato v potaz  
Lynn BOYLAN , Brian HAYES , Michèle RIVASI , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Marina ALBIOL GUZMÁN , Josu JUARISTI ABAUNZ , Neoklis SYLIKIOTIS , Nessa CHILDERS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Takis HADJIGEORGIOU , Matt CARTHY , Liadh NÍ RIADA , Martina ANDERSON  
Datum zahájení : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatářů : 29 - 25-01-2017
Písemné prohlášení o důstojnosti na konci života  
- P8_DCL(2015)0055 - Nevzato v potaz  
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO , Gilles PARGNEAUX , Virginie ROZIÈRE , Marina ALBIOL GUZMÁN , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Frédérique RIES , Ernest URTASUN , Maria ARENA , Enrique CALVET CHAMBON , Julie WARD , Elena VALENCIANO , Sophia in 't VELD , José BLANCO LÓPEZ , Marie-Christine VERGIAT  
Datum zahájení : 05-10-2015
Platné do : 05-01-2016
Počet signatářů : 95 - 06-01-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech