Josu JUARISTI ABAUNZ : 8. volební období 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Člen
  • 15-12-2015 / 11-01-2017 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Člen předsednictva
  • 12-01-2017 / 27-02-2018 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Člen předsednictva

Národní strany 

  • 01-07-2014 / 27-02-2018 : EH BILDU (Španělsko)

Poslanci 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
  • 14-07-2014 / 27-02-2018 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
  • 19-01-2017 / 05-02-2018 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Náhradník 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro regionální rozvoj
  • 19-01-2017 / 27-02-2018 : Výbor pro regionální rozvoj

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO o krizi v souvislosti s virem Ebola: poučení do budoucna a jak zlepšit systémy zdravotní péče v rozvojových zemích s cílem předejít budoucím krizím  
- ENVI_AD(2015)544486 -  
-
ENVI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k urychlení inovací v oblasti čisté energie  
- REGI_AD(2017)610699 -  
-
REGI 
STANOVISKO k úloze regionů a měst v EU při provádění Pařížské dohody z konference COP 21 o změně klimatu  
- ENVI_AD(2017)607983 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k delší životnosti výrobků: přínosy pro spotřebitele a společnosti  
- ENVI_AD(2017)595378 -  
-
ENVI 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Závažné interpelace 
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling) EN  
 

EH Bildu has voted against the Girling report on the proposal for a regulation of the EP and the Council Amending Directive2003/87/EC the EU Emission trading System (EU-ETS) to continue current limitations of scope for aviation activities and to prepare to implement a global market-based measure from 2021.
We have always criticised carbon market systems such as ETS as we consider them a patch, a temporary and false solution, as by purchasing offsets there is no limitation of emissions but commercialisation of those. In that line, we believe that the real change relies on enhancing technological innovation, concretely, on enhancing on quality and performances of engines and fuels on the one hand, as well as its local application and its subsequent application by third States.
The CORSIA scheme agreed by ICAO, is a system under which aircraft operators that are in excess of baseline emissions will be required to purchase offsets in order to achieve carbon neutrality from international civil aviation from 2021.Even if the inclusion of the aviation system is needed to fulfil the Paris Agreement without undermining the other related legislative texts within the energy climate package; we cannot agree with such a scheme; and hence we have voted against the provisional agreement and abstained on the joint statement on the outcome of the ICAO.

Dohoda mezi EU a Švýcarskem o propojení jejich systémů obchodování s emisemi skleníkových plynů (A8-0386/2017 - Christofer Fjellner) EN  
 

EH Bildu abstained on the Fjellner report on the Agreement between the EU and the Swiss confederation on the linking of their greenhouse gas emissions trading systems
This file is linked to the agreement on the revision of the emissions trading system (ETS)-phase IV which was reached recently between the co-legislators. EH Bildu has always criticised carbon market systems such as ETS as we consider them a patch, a temporary and false solution, as by purchasing offsets there is no limitation of emissions but commercialisation of them. In that line, we believe that the real change relies on enhancing technological innovation, concretely, on enhancing quality and performance of engines and fuels on the one hand, as well as its local application and its subsequent application by third countries.
After several years of negotiations, the Commission has also finalised negotiations on linking the EU ETS with the ETS of Switzerland. The agreement sets out the institutional framework as well as the key objectives and principles for linking the two systems. It notably foresees that, once in force, participants in the EU ETS can use units from the Swiss system for compliance purposes and vice versa.
We oppose such a system, but once the system is established all parties should take part in it if it is to have an effect, hence we abstained.

Zpráva o občanství EU pro rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea) EN  
 

EH Bildu voted against the EU Citizenship Report 2017.
The report is based on a positive approach to EU citizenship and includes several good elements. However, the following paragraph (Recital G) is a red line for our coalition: ‘Whereas any unilateral change in the borders of a Member State constitutes, at the very least, a violation of Articles 2, 3.2 and 4.2 of the Treaty on the European Union, as well as jeopardising enjoyment of all the rights deriving from EU citizenship.’
From the perspective of the Basque independentist coalition, we cannot accept this statement. EH Bildu would like to highlight that the inclusion of this paragraph is an attempt to discredit the ongoing Catalan process. Moreover, it could also be argued that it is not very relevant to the main purpose of the report.
Unilateral changes in the borders of a Member State can happen as a result of a democratic exercise, as a demand of its citizens’ will. Democracy is, after all, also one of the values enshrined in Article 2 of the TEU.
MEP Josu Juaristi was co-signatory to an amendment that would have deleted this problematic recital. However, as this amendment was rejected in plenary vote, and accordingly Recital G remained, EH Bildu did not support the report.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci  
Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o sociální a solidární ekonomice  
- P8_DCL(2016)0124 - Nevzato v potaz  
Lynn BOYLAN , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Liadh NÍ RIADA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Matt CARTHY , Stelios KOULOGLOU , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Martina ANDERSON , Marina ALBIOL GUZMÁN , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Miguel URBÁN CRESPO  
Datum zahájení : 30-11-2016
Platné do : 01-03-2017
Počet signatářů : 35 - 02-03-2017
Písemné prohlášení o Leonardu Peltierovi  
- P8_DCL(2016)0113 - Nevzato v potaz  
Lynn BOYLAN , Brian HAYES , Michèle RIVASI , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Marina ALBIOL GUZMÁN , Josu JUARISTI ABAUNZ , Neoklis SYLIKIOTIS , Nessa CHILDERS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Takis HADJIGEORGIOU , Matt CARTHY , Liadh NÍ RIADA , Martina ANDERSON  
Datum zahájení : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatářů : 29 - 25-01-2017
Písemné prohlášení o vypracování evropské strategie pro řízení, kontrolu a případné vyhubení sršně asijské (Vespa velutina nigrithorax)  
- P8_DCL(2016)0047 - Nevzato v potaz  
Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Eric ANDRIEU , Patrick LE HYARIC , Marco ZULLO , Josu JUARISTI ABAUNZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Marc TARABELLA , Paloma LÓPEZ BERMEJO , João FERREIRA , Miguel VIEGAS , Clara AGUILERA , Rosa D'AMATO  
Datum zahájení : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatářů : 72 - 28-07-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech