Lampros FOUNTOULIS : 8. volební období 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Nezařazení poslanci

Národní strany 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Popular Association – Golden Dawn (Řecko)

Poslanci 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Náhradník 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
  • 14-07-2014 / 06-04-2016 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Dohoda o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánskem (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EL  
 

Παρά τις αντικειμενικές απαιτήσεις και τη στήριξη προς τους τυπικούς ονομαστικούς στόχους, η έκθεση αστοχεί ως προς την επίτευξη των στόχων αυτών, σε βαθμό που την καθιστά μάλλον ανεπαρκή και αναποτελεσματική.
Επιπλέον, η όποια αστυνομική και δικαστική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της Ένωσης πρέπει να ασκείται ανεξάρτητα, αμοιβαία, αντικειμενικά, διαφανώς, δίχως τεχνητές διακρίσεις, και με επαρκείς δικονομικές εγγυήσεις, εξυπηρετώντας τη δημόσια ασφάλεια και την εξασφάλιση ενός κράτους δικαίου και όχι αποτελώντας εργαλείο στον βωμό στείρων φεντεραλιστικών πολιτικών, όπου οι αστυνομικοί και δικαστικοί θεσμοί καλούνται εκ των υστέρων να συμμορφωθούν αμελλητί σε συστάσεις και να ανταποκριθούν στις πλημμελώς διαμορφωμένες συνθήκες αντί να τις διαμορφώνουν οι ίδιοι αρμοδίως.

Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EL  
 

Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0354/2018, διότι προωθεί τον περιορισμό των εκπομπών ρύπων των βαρέων οχημάτων. Συνεπώς, είναι ένα πολύ θετικό βήμα στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών των κρατών μελών της Ευρώπης.

Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) EL  
 

Ψηφίζω παρών, διότι, παρά τις θετικές προβλέψεις της, η συγκεκριμένη έκθεση δίνει στην Επιτροπή εξουσίες ελέγχου των εκπομπών των βαρέων οχημάτων. Δυστυχώς, όμως, το ιστορικό του συγκεκριμένου θεσμού δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας όσον αφορά την αξιοπιστία του.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o rakovině a primární prevenci  
- P8_DCL(2015)0054 - Nevzato v potaz  
Piernicola PEDICINI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Eleonora EVI , Laura FERRARA , Dario TAMBURRANO , Marco VALLI , Marco ZULLO , Rolandas PAKSAS , Nedzhmi ALI , Zigmantas BALČYTIS , Hugues BAYET , Brando BENIFEI , Mara BIZZOTTO , José BLANCO LÓPEZ , Biljana BORZAN , Lynn BOYLAN , Nicola CAPUTO , Nessa CHILDERS , Alberto CIRIO , Therese COMODINI CACHIA , Ian DUNCAN , Ismail ERTUG , Lampros FOUNTOULIS , Enrico GASBARRA , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Antanas GUOGA , Hans-Olaf HENKEL , Stelios KOULOGLOU , Valentinas MAZURONIS , Victor NEGRESCU , Momchil NEKOV , Demetris PAPADAKIS , Pavel POC , Laurenţiu REBEGA , Matteo SALVINI , Christel SCHALDEMOSE , Ivan ŠTEFANEC , Tibor SZANYI , Ivo VAJGL , Tomáš ZDECHOVSKÝ  
Datum zahájení : 05-10-2015
Platné do : 05-01-2016
Počet signatářů : 146 - 06-01-2016
Písemné prohlášení o ochraně evropského odvětví olivového oleje a produkce oliv  
- P8_DCL(2015)0031 - Nevzato v potaz  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nicola DANTI , Lampros FOUNTOULIS , Nicola CAPUTO , Franc BOGOVIČ , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Alessia Maria MOSCA , Michela GIUFFRIDA , Enrico GASBARRA , Ivo VAJGL , Marco ZULLO , Simona BONAFÈ , Nikos ANDROULAKIS , Davor Ivo STIER , Milan ZVER , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Ulrike MÜLLER , Elena GENTILE , Salvatore Domenico POGLIESE , Ivana MALETIĆ , Lara COMI , Rosa D'AMATO , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Ruža TOMAŠIĆ , Dubravka ŠUICA , Flavio ZANONATO , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Marco AFFRONTE , Eva KAILI , Remo SERNAGIOTTO , Barbara MATERA  
Datum zahájení : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatářů : 101 - 08-12-2015
Písemné prohlášení o autismu  
- P8_DCL(2015)0018 - Postup ukončen s podpisy většiny poslanců  
Nicola CAPUTO , Enrico GASBARRA , Miriam DALLI , Marian-Jean MARINESCU , Ivan JAKOVČIĆ , Renata BRIANO , Péter NIEDERMÜLLER , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Daniel BUDA , Barbara KAPPEL , Lampros FOUNTOULIS , Milan ZVER , Ivo VAJGL , Tibor SZANYI , Kostas CHRYSOGONOS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Biljana BORZAN , Marek PLURA , José BLANCO LÓPEZ , Ivan ŠTEFANEC , Dubravka ŠUICA , Eleftherios SYNADINOS , Demetris PAPADAKIS , Igor ŠOLTES , Eduard KUKAN , Eva KAILI , Momchil NEKOV , Marlene MIZZI , Laurenţiu REBEGA , Mara BIZZOTTO , Georgios EPITIDEIOS  
Datum zahájení : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Přijato (datum) : 27-07-2015
Seznam podepsaných osob : P8_PV(2015)09-07(ANN03)
Počet signatářů : 418 - 28-07-2015

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech