Jiří POSPÍŠIL : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro právní záležitosti 
Delegace pro vztahy s Íránem 

Náhradník 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Podvýbor pro lidská práva 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko 

Poslední činnosti 

Kontakt