Arie M. OOSTLANDER : 5. volební období 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen

Národní strany 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Christen Democratisch Appèl (Nizozemsko)

Poslanci 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro zahraniční věci, bezpečnost, společnou bezpečnost a obrannou politiku
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegace pro vztahy s jihovýchodní Evropou
  • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Dočasný výbor pro otázky odposlechového systému Echelon
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro zahraniční věci, lidská práva a společnou bezpečnostní a obrannou politiku
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Evropy

Náhradník 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro občanské svobody a práva, spravedlnost a domácí věci
  • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro občanská práva a svobody, spravedlnost a vnitřní věci

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu