Pat COX : 5. volební období 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 14-01-2002 : Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany - Předseda
  • 15-01-2002 / 06-03-2002 : Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany - Člen
  • 07-03-2002 / 19-07-2004 : Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany - Člen předsednictva

Národní strany 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Independent (Irsko)

Předseda 

  • 15-01-2002 / 19-07-2004 : Evropský parlament
  • 15-01-2002 / 19-07-2004 : Konference předsedů

Předseda 

  • 15-01-2002 / 19-07-2004 : Předsednictvo Evropského parlamentu

Poslanci 

  • 20-07-1999 / 14-01-2002 : Konference předsedů

Náhradník 

  • 22-07-1999 / 30-09-1999 : Výbor pro zaměstnanosta sociální věci

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu