Paul A.A.J.G. LANNOYE : 5. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 07-01-2002 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Předseda
 • 08-01-2002 / 19-07-2004 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Člen

Národní strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Ecolo (Belgie)

Poslanci 

 • 20-07-1999 / 07-01-2002 : Konference předsedů
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro rozvoj a spolupráci
 • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Poslanci Evropského parlamentu při Smíšeném shromáždění Smlouvy mezi africkými, karibskými a pacifickými státy a Evropskou unií (AKT-EU)
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro rozvoj a spolupráci
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Poslanci Evropského parlamentu při Smíšeném shromáždění Smlouvy mezi africkými, karibskými a pacifickými státy a Evropskou unií (AKT-EU)

Náhradník 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku
 • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Dočasný výbor pro otázky lidské genetiky a nové technologie v moderním lékařství
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení on the marketing of foods to children EN  
- P5_DCL(2004)0031 - Nevzato v potaz  
Caroline LUCAS , Paul A.A.J.G. LANNOYE , Inger SCHÖRLING , Patricia McKENNA  
Datum zahájení : 19-04-2004
Platné do : 06-05-2004
Počet signatářů : 38 - 06-05-2004
Písemné prohlášení on health problems associated with exposure to TETRA radiation EN  
- P5_DCL(2004)0025 - Nevzato v potaz  
Caroline LUCAS , Jean LAMBERT , Paul A.A.J.G. LANNOYE  
Datum zahájení : 29-03-2004
Platné do : 06-05-2004
Počet signatářů : 31 - 06-05-2004
Písemné prohlášení on noise from airports EN  
- P5_DCL(2004)0004 - Nevzato v potaz  
Hiltrud BREYER , Alexander de ROO , Marie Anne ISLER BÉGUIN , Paul A.A.J.G. LANNOYE , Caroline LUCAS  
Datum zahájení : 26-01-2004
Platné do : 26-04-2004
Počet signatářů : 59 - 26-04-2004