Concepció FERRER : 5. volební období 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 11-10-1999 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Členka
  • 12-10-1999 / 19-07-2004 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Členka předsednictva

Národní strany 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Unió Democràtica de Catalunya (Španělsko)

Místopředsedkyně 

  • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Poslanci Evropského parlamentu při Smíšeném shromáždění Smlouvy mezi africkými, karibskými a pacifickými státy a Evropskou unií (AKT-EU)

Poslanci 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro průmysl, vnější obchod, výzkum, energii
  • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Poslanci Evropského parlamentu při Smíšeném shromáždění Smlouvy mezi africkými, karibskými a pacifickými státy a Evropskou unií (AKT-EU)
  • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Dočasný výbor pro otázky lidské genetiky a nové technologie v moderním lékařství
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro průmysl, zahraniční obchod, výzkum a energetiku

Náhradnice 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro rozvoj a spolupráci
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro rozvoj a spolupráci

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Report on the Commission communication on complementarity between Community and Member State policies on development cooperation - Committee on Development and Cooperation EN  
- A5-0227/2000 -  
-
DEVE 
Report on the proposal for a Council Decision on the Community position within the EC-Mexico Joint Council on the implementation of Articles 3,4,5,6 and 12 of the Interim Agreement on trade and trade-related matters - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN  
- A5-0066/2000 -  
-
ITRE 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu