Rui AMARAL : 3. volební období 

Politické skupiny 

 • 25-07-1989 / 26-01-1992 : Skupina liberálů a demokratických reformistů - Místopředseda
 • 27-01-1992 / 18-07-1994 : Skupina liberálů a demokratických reformistů - Člen

Národní strany 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Partido Social Democrata (Portugalsko)

Předseda 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Výbor pro dopravu a turistiku

Místopředseda 

 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Výbor pro dopravu a turistiku

Poslanci 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Delegace pro vztahy s Kyprem
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegace pro vztahy s členskými státy sdružení ASEAN a Meziparlamentní organizací ASEAN (AIPO) a Korejskou republikou
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegace pro vztahy s členskými státy sdružení ASEAN a Meziparlamentní organizací ASEAN (AIPO) a Korejskou republikou
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegace pro vztahy s členskými státy sdružení ASEAN a Meziparlamentní organizací ASEAN (AIPO) a Korejskou republikou

Náhradník 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Výbor pro sociální věci, zaměstnanost a pracovní prostředí
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Výbor pro hospodářské a měnové věci a průmyslovou politiku
 • 10-05-1990 / 18-02-1991 : Výbor pro politické záležitosti
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Výbor pro hospodářské a měnové věci a průmyslovou politiku
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem