Bill NEWTON DUNN : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými 

Náhradník 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Delegace pro vztahy s Indií 

Poslední činnosti 

Postoj Evropského parlamentu ke konferenci o budoucnosti Evropy (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt