Glyn FORD : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 07-11-2004 : Labour Party (Spojené království)
 • 08-11-2004 / 13-07-2009 : Labour and the Gibraltar Socialist Labour Party (Spojené království)

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Petiční výbor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Japonskem
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zahraniční věci
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Japonskem

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky  
- INTA_AD(2009)416656 -  
-
INTA 
STANOVISKO k doložce o lidských právech a demokracii v dohodách Evropské unie  
- INTA_AD(2005)362600 -  
-
INTA 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o negativních dopadech rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věcech Viking, Laval a dalších, které jsou v současnosti využívány rasistickými a xenofobními stranami s cílem podkopat práva pracovníků v celé EU  
- P6_DCL(2009)0015 - Nevzato v potaz  
Glyn FORD , Caroline LUCAS , Stephen HUGHES , Luisa MORGANTINI , Elisabeth SCHROEDTER  
Datum zahájení : 18-02-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatářů : 156 - 08-05-2009
Písemné prohlášení o vraždě aktivisty za dodržování lidských práv Munira Saida Thaliba  
- P6_DCL(2007)0098 - Přijato  
Raül ROMEVA i RUEDA , Eija-Riitta KORHOLA , Jules MAATEN , Glyn FORD , Ana GOMES  
Datum zahájení : 12-11-2007
Platné do : 13-03-2008
Přijato (datum) : 10-04-2008
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P6_TA(2008)0126
Počet signatářů : 412 - 12-03-2008
Písemné prohlášení o rasové nenávisti na internetu  
- P6_DCL(2007)0042 - Nevzato v potaz  
Glyn FORD , Bernd POSSELT , Viktória MOHÁCSI , Claude MORAES , Feleknas UCA  
Datum zahájení : 23-04-2007
Platné do : 06-09-2007
Počet signatářů : 120 - 05-09-2007

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.