James (Jim) FITZSIMONS : 5. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Unie pro Evropu národů - Člen

Národní strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fianna Fáil Party (Irsko)

Poslanci 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku
 • 13-09-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro podání
 • 30-09-1999 / 14-01-2002 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mashrequ a Perského zálivu
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Petiční výbor
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mashrequ a Perského zálivu

Náhradník 

 • 21-07-1999 / 12-03-2000 : Výbor pro hospodářské a měnové věci
 • 30-09-1999 / 14-01-2002 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Kypr
 • 01-03-2000 / 14-01-2002 : Výbor pro rozvoj a spolupráci
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro občanská práva a svobody, spravedlnost a vnitřní věci

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Recommendation for second reading on the common position adopted by the Council with a view to adopting a European Parliament and Council directive on action to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants by engines intended to power agricultural or forestry tractors and amending Council Directive 74/150/EEC - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN  
- A5-0071/2000 -  
-
ENVI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu