Egbert NITSCH : 2. volební období 

Politické skupiny 

  • 11-01-1988 / 24-07-1989 : Skupina Duha: Federace zelených alternativních evropských spojení, Agelev-Ecolo, Dánské lidové hnutí proti členství v Evropském společenství - Člen

Národní strany 

  • 11-01-1988 / 24-07-1989 : Bündnis 90/die Grünen (Německo)

Poslanci 

  • 08-02-1988 / 24-07-1989 : Výbor pro zemědělství, rybolov a rozvoj venkova
  • 07-04-1988 / 13-03-1989 : Delegace pro vztahy s členskými státy sdružení ASEAN a Meziparlamentní organizací ASEAN (AIPO) a Korejskou republikou
  • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Delegace pro vztahy s členskými státy sdružení ASEAN a Meziparlamentní organizací ASEAN (AIPO) a Korejskou republikou

Náhradník 

  • 08-02-1988 / 24-07-1989 : Výbor pro regionální politiku a regionální plánování