Anne ANDRÉ-LÉONARD : 5. volební období 

Politické skupiny 

  • 16-06-2003 / 19-07-2004 : Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany - Členka

Národní strany 

  • 16-06-2003 / 19-07-2004 : Parti réformateur libéral/Front démocratique des francophones (Belgie)

Poslanci 

  • 22-09-2003 / 19-07-2004 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Náhradnice 

  • 29-08-2003 / 19-07-2004 : Výbor pro zahraniční věci, lidská práva a společnou bezpečnostní a obrannou politiku

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu