Gérard ONESTA : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Člen

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Les Verts-Europe-Ecologie (Francie)

Místopředseda 

 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Evropský parlament
 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Předsednictvo Evropského parlamentu
 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Evropský parlament
 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Předsednictvo Evropského parlamentu

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Rozpočtový výbor
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Rozpočtový výbor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Rozpočtový výbor
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem
 • 29-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se Mercosurem

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie a Jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci (SAARC)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 15-03-2007 / 26-03-2007 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko
 • 27-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k Bílé knize o evropské komunikační politice  
- AFCO_AD(2006)376431 -  
-
AFCO 
STANOVISKO Rozpočet na rok 2005: oddíl III, Komise  
- AFCO_AD(2004)346931 -  
-
AFCO 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o potřebě koordinované činnosti na úrovni EU za účelem boje proti nedovolenému obchodu s kulturními statky a jejich navracení členským státům, z nichž byly neoprávněně vyvezeny  
- P6_DCL(2008)0107 - Nevzato v potaz  
Katerina BATZELI , Gérard ONESTA , Vasco GRAÇA MOURA , Giovanni BERLINGUER , Claire GIBAULT  
Datum zahájení : 15-12-2008
Platné do : 02-04-2009
Počet signatářů : 134 - 02-04-2009
Písemné prohlášení o zamezení bezdomovectví na ulicích  
- P6_DCL(2007)0111 - Přijato  
Mary Lou McDONALD , Jacek PROTASIEWICZ , Claude MORAES , Gérard ONESTA , Jean Marie BEAUPUY  
Datum zahájení : 10-12-2007
Platné do : 10-04-2008
Přijato (datum) : 22-04-2008
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P6_TA(2008)0163
Počet signatářů : 438 - 10-04-2008
Písemné prohlášení o potírání chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)  
- P6_DCL(2007)0102 - Nevzato v potaz  
Catherine STIHLER , Jerzy BUZEK , Paulo CASACA , Avril DOYLE , Gérard ONESTA  
Datum zahájení : 14-11-2007
Platné do : 28-02-2008
Počet signatářů : 183 - 21-02-2008

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.