Christelle LETARD-LECHEVALIER : 8. volební období 

Politické skupiny 

  • 19-06-2017 / 01-07-2019 : Skupina Evropa národů a svobody - Členka

Národní strany 

  • 19-06-2017 / 11-06-2018 : Front national (Francie)
  • 12-06-2018 / 01-07-2019 : Rassemblement national (Francie)

Poslanci 

  • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
  • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou

Náhradnice 

  • 11-07-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
  • 07-09-2017 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Japonskem

Hlavní parlamentní činnost 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019  
- ITRE_AD(2018)623785 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie  
- ITRE_AD(2018)615451 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k provádění směrnice o ekodesignu (2009/125/ES)  
- ITRE_AD(2018)615480 -  
-
ITRE 

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Žádost, aby byl Jørn Dohrmann zbaven imunity (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) FR  
 

J'ai voté pour la levée de l'immunité dans la mesure où le comportement violent de Monsieur Dohrmann n'a pas de rapport direct ou évident avec l'exercice de ses fonctions de député au Parlement européen.

Zástupné žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) FR  
 

J'ai voté en faveur de ce texte. Actuellement cette procédure d'action de groupe n'existe que dans quelques pays de l'Union. Or les récents scandales (Dieselgate, Fortis) montrent qu'une réglementation au niveau transfrontalier est nécessaire. Nous nous étions abstenus en commission car nous souhaitions inclure une clause d’opt in , c’est-à-dire introduire l’idée qu’il faut obtenir le mandat d'un nombre significatif de mandats de différents consommateurs concernés qui devait constituer une condition préalable pour engager l’action. La réparation devant s’adresser ensuite aux consommateurs concernés. Nous avons déposé 33 amendements qui ont été rejetés. Finalement, le rapport G. Didier respecte la souveraineté des États dans la mesure où un État membre peut exiger, ou non, le mandat des consommateurs individuels concernés avant qu'une ordonnance de recours ne soit émise.

Komplexní dohoda mezi EU a Uzbekistánem (A8-0149/2019 - David McAllister) FR  
 

Sur le fond, ce projet n’est pas nécessaire aux intérêts de la France. Sur la forme, le parlement européen souhaite lier les intérêts économiques à la propagation de son idéologie droits-de-l’hommiste. Par conséquent j'ai voté contre cet accord entre l'UE et l'Ouzbékistan.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci  
Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech