Asim ADEMOV : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro kulturu a vzdělávání 
Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií, včetně Smíšených parlamentních výborů EU-Maroko, EU-Tunisko a EU-Alžírsko 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Náhradník 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko 

Poslední činnosti 

Dohoda mezi EU a USA o přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa (doporučení) (A9-0038/2019 - Bernd Lange) BG  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Krize Odvolacího orgánu WTO (B9-0181/2019) BG  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami (A9-0039/2019 - Monika Hohlmeier) BG  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt