Giuseppe FERRANDINO : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Výbor pro rybolov 

Člen 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie 

Náhradník 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem 

Poslední činnosti 

Probíhající slyšení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkající se Polska a Maďarska (B9-0032/2020) IT  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
COP15 k Úmluvě o biologické rozmanitosti (Kunming 2020) (B9-0035/2020) IT  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Dohoda mezi EU a Čínou o některých aspektech leteckých služeb (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) IT  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt