Annemie NEYTS-UYTTEBROECK : 8. volební období 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 31-12-2014 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Členka

Národní strany 

  • 01-07-2014 / 31-12-2014 : Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Belgie)

Poslanci 

  • 01-07-2014 / 31-12-2014 : Výbor pro zahraniční věci
  • 01-07-2014 / 31-12-2014 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
  • 14-07-2014 / 31-12-2014 : Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO

Náhradnice 

  • 14-07-2014 / 31-12-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech