Salvador JOVÉ PERES : 5. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 12-10-1999 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Člen
 • 13-10-1999 / 19-07-2004 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Člen předsednictva

Národní strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Izquierda Unida (Španělsko)

Poslanci 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Ameriky a MERCOSUR
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Dočasný výbor pro slintavku a kulhavku
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro rybolov
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou

Náhradník 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro hospodářské a měnové věci
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro rybolov
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Rozpočtový výbor

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Report on the proposal for Council decision on a financial contribution by the Community to certain expenditure incurred by the Member States in implementing the control, inspection and surveillance systems applicable to the common fisheries policy - Committee on Fisheries EN  
- A5-0098/2001 -  
-
PECH 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu