Heléne FRITZON : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Náhradnice 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Výbor pro kulturu a vzdělávání 
Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou 

Poslední činnosti 

Kontakt