Abir AL-SAHLANI : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Delegace pro vztahy s Irákem 

Členka 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

Náhradnice 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem 

Poslední činnosti 

Kontakt