Alex AGIUS SALIBA : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Petiční výbor 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Náhradník 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Delegace pro vztahy s Palestinou 

Poslední činnosti 

Dohoda mezi EU a USA o přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa (doporučení) (A9-0038/2019 - Bernd Lange) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Dohoda mezi EU a USA o přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa (usnesení) (A9-0037/2019 - Bernd Lange) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Situace v Bolívii (RC-B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019, B9-0192/2019) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt