Valter FLEGO : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora 

Člen 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

Náhradník 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko 

Poslední činnosti 

Situace ve Venezuele po ilegálním zvolení nového předsedy a předsednictva Národního shromáždění (parlamentní převrat) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020) HR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Probíhající slyšení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkající se Polska a Maďarska (B9-0032/2020) HR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
COP15 k Úmluvě o biologické rozmanitosti (Kunming 2020) (B9-0035/2020) HR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt