Katrin LANGENSIEPEN : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

Členka 

Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku 

Náhradnice 

Výbor pro zahraniční věci 
Delegace pro vztahy s Izraelem 

Kontakt