Hannah NEUMANN : Úvodní stránka 

Předsedkyně 

Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem 

Místopředsedkyně 

Podvýbor pro lidská práva 

Členka 

CPDE  
Konference předsedů delegací 
Podvýbor pro bezpečnost a obranu 

Náhradnice 

Výbor pro zahraniční věci 
Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku 

Poslední činnosti 

Kontakt