Nicolaus FEST : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace pro vztahy s Japonskem 

Náhradník 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 

Poslední činnosti 

Probíhající slyšení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkající se Polska a Maďarska (B9-0032/2020) DE  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
COP15 k Úmluvě o biologické rozmanitosti (Kunming 2020) (B9-0035/2020) DE  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt