Sylvia LIMMER : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Delegace pro vztahy s Izraelem 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Náhradnice 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Poslední činnosti 

SZP: Finanční kázeň počínaje rozpočtovým rokem 2021 a flexibilita mezi pilíři ve vztahu ke kalendářnímu roku 2020 (A9-0042/2019 - Norbert Lins) DE  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt