Nathalie LOISEAU : Úvodní stránka 

Předsedkyně 

Podvýbor pro bezpečnost a obranu 

Místopředsedkyně 

Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO 

Členka 

CPCO  
Konference předsedů výborů 
Výbor pro zahraniční věci 
Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií, včetně Smíšených parlamentních výborů EU-Maroko, EU-Tunisko a EU-Alžírsko 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Náhradnice 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Poslední činnosti 

Kontakt