Catherine CHABAUD : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro rozvoj 
Delegace pro vztahy s Palestinou 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Náhradnice 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Výbor pro rybolov 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Poslední činnosti 

Kontakt