Patryk JAKI : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Člen 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko 

Náhradník 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu 
Delegace pro vztahy s Japonskem 

Poslední činnosti 

Kontakt